Exclusieve Kinderwagens BV | Privacyverklaring

Privacyverklaring Exclusieve Kinderwagens

Exclusieve Kinderwagens BV ('''wij'', “ons” of “ Exclusieve Kinderwagens), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en daarom vinden wij het uiterst belangrijk dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig en op de juiste wijze verwerkt worden. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens nemen wij de huidige wet en regelgeving omtrent privacy in acht, waaronder, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving. 

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden jouw aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen. Deze Privacyverklaring is van toepassing als je onze website 

https://www.mercedeskinderwagen.nl en overige gerelateerde websites bezoekt of als je gebruik maakt van onze diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 3 juni 2020

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze websites en gerelateerde diensten, dan kan je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij direct met ons deelt. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer je onze website bezoekt, een offerte aanvraagt via onze website, contact met ons hebt, een overeenkomst met ons aangaat of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief dan kunnen wij, met jouw toestemming, de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens aan ons verstrekt bijvoorbeeld tijdens correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website of gegevens over jouw surfgedrag tussen de verschillende pagina’s op de website 
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Voor het opstellen van een offerte 
 • Voor het uitvoeren van de koopovereenkomst
 • Voor de administratie, waaronder het afhandelen van de betaling
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en eventuele andere marketing
 • Voor de communicatie die nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op welke wettelijke grondslag baseren wij de verwerking?

Verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als die is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Wij baseren ons bij de verwerking van jouw persoonsgegevens op een of meerdere van deze wettelijke grondslagen:

 • voor de uitvoer van een overeenkomst - We gebruiken jouw persoonsgegevens om de benodigde stappen te nemen voordat een overeenkomst kan worden aangegaan en voor het uitvoeren van de overeenkomst die we samen met jou zijn aangegaan.
 • een gerechtvaardigd belang van Exclusieve Kinderwagens - We gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor ons gerechtvaardigde belang, denk bijvoorbeeld aan het opbouwen en handhaven van een blijvende relatie met onze klanten, het monitoren en verbeteren van onze producten, services en processen en het beschermen van onze redelijke bedrijfsbelangen.
 • door jou verleende toestemming - Met door jou verleende toestemming hebben we het recht jouw persoonsgegevens te gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden. Je kunt jouw verleende toestemming altijd intrekken.
 • op basis van een wettelijke verplichting - In bepaalde gevallen is er een wettelijke verplichting tot het verwerken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de Belastingwet.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring, voor de naleving van de overeenkomst en ter beslechting van eventuele geschillen. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers niet langer dan 26 maanden.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en niet-geautoriseerde toegang. We werken voortdurend aan de verbetering van onze veiligheidsmaatregelen in lijn met de technologische vooruitgang en technologische ontwikkelingen. Wij raden je ook aan jouw eigen wachtwoorden en de elektronische gegevensdragers die je gebruikt, afdoende en correct te beveiligen.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je inzage wilt, kan je direct contact met ons opnemen via info@mercedeskinderwagens.nl. Wij zorgen ervoor dat wij jouw uiterlijk binnen 4 weken een kopie bezorgen van de gegevens die wij over jou verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te kunnen voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die wij over jou verwerken niet juist is, dan kan je contact met ons opnemen om jouw informatie aan te laten passen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kan je ons op ieder moment verzoeken deze informatie te verwijderen. Je kan op elk moment contact met ons opnemen via info@mercedeskinderwagens.nl met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kan je jouw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Wij zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons afgesloten hebt, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Alle Europese landen zijn gebonden aan hetzelfde geheel van wettelijke regels. Dit geheel aan regels waarborgt een consistent beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Wij mogen jouw persoonsgegevens (rechtmatig) aan landen doorgeven op basis van een zogenoemd ‘adequaatheidsbesluit’. Een adequaatheidsbesluit is een besluit van de Europese Commissie dat stelt dat het betreffende land met betrekking tot persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau waarborgt.

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de Europese Unie overdragen. Indien dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen treffen om er zeker van te zijn dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat de ontvanger van de persoonsgegevens aan het Privacy Shield voldoet. 

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. Op basis van de AVG handleiding wordt het IP-adres gemaskeerd, is er een verwerkingsovereenkomst getektend met Google en wordt er geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen er voor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

Hoe kan je ons bereiken?

Heb je nog vragen dan kan je ons bereiken via: info@mercedeskinderwagen.nl

arrow_drop_up arrow_drop_down